אז... מהי מטלת הביצוע המשותפת?

מטלת הביצוע המשותפת באזרחות, היא הזדמנות משמעותית וחוויתית לשלב בכיתת הלימוד בין לימודי האזרחות, לבין מפגש פנים מול פנים עם הגישות השונות, האתגרים והקונפליקטים של הסוגיות האזרחיות הנלמדות.

כתיבת המטלה המשותפת מאפשרת לתלמידים הזדמנות נדירה להכרות ושיתוף פעולה עם מגוון הזהויות בחברה הישראלית, ע"י מפגשים וסדנאות עם תלמידים ממגזרים שונים בין תלמידי החינוך הממלכתי לתלמידי החמ"ד.

וכמובן - תיבת המטלה מתבצעת יחדיו, בהתליך מונחה וייחודי!

על ארגון גשר

לפני למעלה מארבעים שנה, בחג הסוכות תש"ל-1970, בתוך צריפים ירדניים נטושים בכפר עציון, פתחה "גשר" את הסמינר הראשון של מפגש בין תלמידים מבתי ספר דתיים וחילוניים.

מאז ועד היום השתתפו מאות אלפי משתתפים בפעילויותיה של "גשר" אשר משמשת כמרכז חינוכי-חברתי, להעמקה בנושאי זהות יהודית בחברה הישראלית.

"גשר" הינה העמותה המובילה בארץ בקידום תהליכי מפגש, הידברות ושיח בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית ובעם היהודי. "גשר" פועלת בשדה החינוכי-חברתי במטרה לעודד דו-שיח והבנה בין אזרחי ישראל, ולטפח זיקה לזהות היהודית, כל אחד על-פי דרכו.

יתרונות כתיבת מטלה משותפת
מהי כתיבת מטלה משותפת?
הכתיבה היא הזדמנות ייחודית למפגש אנושי בין תלמידים, אשר לומדים במערכות חינוך נפרדות והזדמנויות המפגש ביניהם מעטות ביותר. באמצעות הכתיבה המשותפת נשבור דעות קדומות וסטריאוטיפים.
הקשר לשיעורי אזרחות...
הנושאים הנלמדים במסגרת לימודי האזרחות נוגעים רובם ככולם לחברה הישראלית, לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולקונפלקטים הנוצרים עקב כך.
הליך החקר והכתיבה, אשר נעשה במשותף על ידי התלמידים, פורץ אצלם את גבולות אופן החשיבה לה הם מורגלים, והם נדרשים לחשיבה ביקורתית ו תיצירתית חדשה ומגוונת, הבנויה על שילוב בין עולמות התוכן שלהם.
הדיון שיתקיים בין התלמידים במסגרת כתיבת המטלה, יאפשר זוויות חדשות וייחודיות לניתוח המציאות על ידיהם, אשר לא היו מתאפשרות ללא המפגש. זוהי חשיפה משמעותית וחווייתית למציאות האזרחית המורכבת של החברה הישראלית.
מה אנחנו מציעים
יום עיון וסמינרים מסובסדים לתלמידים
פתרונות טכנים (כמו: הסעות וכו')
הנחיית קבוצות מגוונות
סיוע ביצירת שותפויות בין בי"ס ומורים
תמיכה לאורך הדרך, בתהליכי ההוראה והכתיבה
הרשם לקבלת מידע
שאלות וברורים ניתן לפנות למדריכה מטעם הפיקוח להוראת האזרחות, תמר רוט: tamirot1@gmail.com
שלח
תודה!
נחזור אליכם בהקדם.
שולח...